استیل فروش

قیمت پروفیل 304 و 201 استیل در سال 99

قیمت پروفیل 304 و 201 در بازار هم اکنون با توجه به سایز های موجود در بازار معین میگردد بدلیل کمبود بعضی از سایزها در بازار ولی قیمت پایه از 54000 تومان آغاز میگردد و قیمت پایه 201 39000 تومان میباشد.

با توجه به متغیر بودن قیمت ها لطفا برای دریافت قیمت نهایی تماس بگیرید. متشکر.