استیل فروش

قیمت ورق استیل

در مورخه 1401/02/24 قیمت انواع وق استیل به شرح ذیل می باشد :

ورق خشدار و روکشدار براق 430 استیل = 950.000 ریال هر کیلوگرم

ورق خشدار و روکشدار براق 304 استیل = 1.500.000 ریال هر کیلوگرم

ورق براق 304 استیل = 1.600.000 ریال هر کیلوگرم 

ورق براق 430 استیل = 950.000 ریال هر کیلوگرم

ورق مات 430 استیل = 950.000 ریال هر کیلوگرم

ورق مات 304 استیل = 1.350.000 ریال هر کیلوگرم

ورق مات 316 استیل = 2.200.000 ریال هر کیلوگرم

ورق مات 321 استیل = 2.000.000  ریال هر کیلوگرم

ورق مات 309 استیل = 3.700.000 ریال هر کیلوگرم

ورق مات 310 استیل = 4.200.000 ریال هر کیلوگرم 

مشتریان عزیز به دلیل نوسانات شدید ارز و قیمت نیکل و حذف ارز ترجیحی لطفا قبل از نهایی شدن خرید خود با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل بفرمایید.

+9821 6639 0012 - 15
+98912 515 94 90