استیل فروش

اتصالات صنایع شیمیایی

اتصالات، بخشی از سیستم لوله کشی صنعتی هستند که در موارد تغییر جهت، شاخه گذاری و یا برای تغییر قطر خط لوله استفاده می شوند.

اتصالات استیل به دو صورت اتصالات استیل جوشی و اتصالات استیل دنده ای تولید می شوند و در صنایع غذایی، گاز، بخار، هوا و صنایع دارویی و شیمیایی مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.


باتوجه به نوسانات موجود در بازار برای کسب اطلاعات و قیمت محصولات با  15-66390012-021 تماس بگیرید.

+9821 6639 0012 - 15
+98912 515 94 90