استیل فروش

الکترود، سیم فیلر استیل

الکترود، سیم فیلر استیل و قیمت

الکترود ماده‌ای رسانا است که از یک سو به بخش فلزی (مانند سیم مسی) و از سوی دیگر به بخش غیرفلزی (نیمه‌رسانا، الکترولیت و یا خلأ) مدار الکتریکی متصل شده و بین آنها ارتباط برقرار می کند.

الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس ( (Flux Coating احاطه گردیده است. قطر آن از روی قطر مغزی آن محاسبه می  شود. روکش الكترود اغلب از آهک، سلولز، اکسید سدیم، خاک رس و یا آزبست است. از الكترود جهت پرکردن فضای اتصال مابین دو سطح مورد جوشکاری استفاده می شود.

باتوجه به نوسانات موجود در بازار برای کسب اطلاعات و قیمت محصولات با  15-66390012-021 تماس بگیرید.

+9821 6639 0012 - 15
+98912 515 94 90